ماده 27 : احتساب مدت بازداشت، شلاق و جزای نقدی در صدور حکم

ماده 27 (ق.م.ا)احتساب مدت بازداشت، شلاق و جزای نقدی در صدور حکم

VakilVokaLa.ir

مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون (1.000.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 27 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.