ماده 27 : تعریف مباحات و اراضی موات

ماده 27 (ق.م)تعریف مباحات و اراضی موات

VakilVokaLa.ir

اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر‌یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی‌ که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌ زرع در آن‌ها نباشد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 27 (ق.م)
  • ارسال به شبکه های اجتماعی :

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.