ماده 29 حداکثر مبلغ اسمی سهام در شرکت سهامی عام

ماده 29  (ل.ا.ق.ت)حداکثر مبلغ اسمی سهام در شرکت سهامی عام

VakilVokaLa.ir

در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 29  (ل.ا.ق.ت)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.