ماده 31 : نحوه ی اعمال منع از رانندگی

ماده 31 (ق.م.ا)نحوه ی اعمال منع از رانندگی

VakilVokaLa.ir

منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 31 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.