ماده 32 : نحوه ی اجرای منع از صدور چک

ماده 32 (ق.م.ا)نحوه ی اجرای منع از صدور چک

VakilVokaLa.ir

منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 32 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.