ماده 33 : نحوه ی اجرای منع از حمل اسلحه

ماده 33 (ق.م.ا)نحوه ی اجرای منع از حمل اسلحه

VakilVokaLa.ir

منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است

نکات و مواد مرتبط با ماده 33 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.