ماده 34 : نحوه ی اعمال منع از خروج اتباع ایران از کشور

ماده 34 (ق.م.ا)نحوه ی اعمال منع از خروج اتباع ایران از کشور

VakilVokaLa.ir

منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 34 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.