ماده 35 : نحوه ی اخراج موقت یا دائم اتباع بیگانه از ایران

ماده 35 (ق.م.ا)نحوه ی اخراج موقت یا دائم اتباع بیگانه از ایران

VakilVokaLa.ir

اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 35 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.