ماده 39 : معافیت از کیفر در صورت وجود جهات تخفیف (معاذیر قضایی)

ماده 39 (ق.م.ا)معافیت از کیفر در صورت وجود جهات تخفیف (معاذیر قضایی)

VakilVokaLa.ir

در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

نکات و مواد مرتبط با ماده 39 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.