ماده 4 : اصل صلاحیت سرزمینی تکمیلی

ماده 4 (ق.م.ا)اصل صلاحیت سرزمینی تکمیلی

VakilVokaLa.ir

هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 4 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.