ماده 40 : شرایط تعویق صدور حکم

ماده 40 (ق.م.ا)شرایط تعویق صدور حکم

VakilVokaLa.ir

در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

  • الف- وجود جهات تخفیف
  • ب- پیشبینی اصلاح مرتکب
  • پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
  • ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

نکات و مواد مرتبط با ماده 40 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.