ماده 43 : دستورات ضمن تعویق صدور حکم

ماده 43 (ق.م.ا)دستورات ضمن تعویق صدور حکم

VakilVokaLa.ir

در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

  • الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
  • ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
  • پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
  • ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
  • ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
  • ج- خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
  • چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
  • ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
نکات و مواد مرتبط با ماده 43 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.