ماده 45 : تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر پس از گذشت مدت تعویق

ماده 45 (ق.م.ا)تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر پس از گذشت مدت تعویق

VakilVokaLa.ir

پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.

نکات و مواد مرتبط با ماده 45 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.