ماده 46 : شرایط تعلیق اجرای مجازات

ماده 46 (ق.م.ا)شرایط تعلیق اجرای مجازات

VakilVokaLa.ir

در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

نکات و مواد مرتبط با ماده 46 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.