ماده 5 : اصل صلاحیت عینی (واقعی، حفاظتی، حمایتی)

ماده 5 (ق.م.ا)اصل صلاحیت عینی (واقعی، حفاظتی، حمایتی)

VakilVokaLa.ir

هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:

  • الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
  • ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط {رسمی یا غیر رسمی} مقام رهبری یا استفاده از آن
  • پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
  • ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
  • ث- جعل اسکناس رایج {داخل} یا اسناد تعهدآور بانکی ایران {اسنادی که بانک ضامن آن است نه اشخاص} و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل
نکات و مواد مرتبط با ماده 5 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.