ماده 51 : عدم تاثیر تعلیق در حق مدعی خصوصی و پرداخت خسارت و دیه

ماده 51 (ق.م.ا) عدم تاثیر تعلیق در حق مدعی خصوصی و پرداخت خسارت و دیه

VakilVokaLa.ir

تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 51 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.