ماده 52 : بی اثر شدن محکومیت تعلیقی

ماده 52 (ق.م.ا)بی اثر شدن محکومیت تعلیقی

VakilVokaLa.ir

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 52 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.