ماده 53 : تعلیق قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم

ماده 53 (ق.م.ا)تعلیق قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم

VakilVokaLa.ir

در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می گردد.

تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 53 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.