ماده 55 : احراز محکومیت کیفری موثر یا محکومیتهای قطعی دیگر پس از تعلیق

ماده 55 (ق.م.ا)احراز محکومیت کیفری موثر یا محکومیتهای قطعی دیگر پس از تعلیق

VakilVokaLa.ir

هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

نکات و مواد مرتبط با ماده 55 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.