ماده 7 : اصل صلاحیت شخصی فعال (مثبت، بزهکار محور)

ماده 7 (ق.م.ا)اصل صلاحیت شخصی فعال (مثبت، بزهکار محور)

VakilVokaLa.ir

علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:

  • الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
  • ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
  • پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
نکات و مواد مرتبط با ماده 7 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.