ماده 9 : اصل صلاحیت جهانی

ماده 9 (ق.م.ا)اصل صلاحیت جهانی

VakilVokaLa.ir

مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 9 (ق.م.ا)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.