ماده 9 : تعریف دفتر دارایی

ماده 9 (ق.ت)تعریف دفتر دارایی

VakilVokaLa.ir

دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را ‌به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

نکات و مواد مرتبط با ماده 9 (ق.ت)
  • ارسال به شبکه های اجتماعی :

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.