ماده 9 : دعوای عمومی و خصوصی

ماده 9 (ق.آ.د.ک)دعوای عمومی و خصوصی

VakilVokaLa.ir

ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:

  • الف – دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
  • ب – دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حد قذف و قصاص
نکات و مواد مرتبط با ماده 9 (ق.آ.د.ک)

ارتکاب هر جرمی می توند باعث طرح دو دعوا شود.

  1. دعوای عمومی
  2. دعوای خصوصی

دعوای عمومی برای موارد ذیل طرح می شود:

  1. حفظ حدود و مقررات الهی
  2. حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی

دعوای خصوصی برای موارد ذیل طرح می شود:

  1. مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (ضرر و زیان مادی، معنوی و ممکن الحصول)
  2. مطالبه برخی از کیفرهایی که حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف، قصاص و دیه
تست های مرتبط با ماده 9 (ق.آ.د.ک)

سوال 1 گدام گزینه در بردارنده دعوای عمومی است؟تالیفی

1) دعوای مطالبه ضرور زیان ناشی از جرم
2) دعوای مطالبه هزینه های دادرسی
3) دعوای مرتبط با حفظ حدود الهی
4) دعوای مطالبه حد قذف

پاسخ گزینه 3 :

دعوای عمومی برای موارد ذیل طرح می شود:
- حفظ حدود و مقررات الهی
- حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی

دعوای خصوصی برای موارد ذیل طرح می شود:
- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (ضرر و زیان مادی، معنوی و ممکن الحصول)
- مطالبه برخی از کیفرهایی که حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف، قصاص و دیه

RDQ : 14000205 CQ : 1891

سوال 2 کدام گزینه معنای خاص «دعوای خصوصی» را دربر دارد؟ارشد 1392

1) دعوای مطالبه هزینه های دادرسی
2) دعوای اعاده وضع
3) دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
4) دعوای استراد اموال ناشی از جرم

پاسخ گزینه 3 :

دعوای خصوصی برای موارد ذیل طرح می شود:
- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (ضرر و زیان مادی، معنوی و ممکن الحصول)
- مطالبه برخی از کیفرهایی که حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف، قصاص و دیه

RDQ : 14000205 CQ : 1892

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.