ماده ۱ : تعریف آیین دادرسی کیفری

ماده 1 (ق.آ.د.ک)تعریف آیین دادرسی کیفری

VakilVokaLa.ir

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 1 (ق.آ.د.ک)

آیین دادرسی کیفری شامل مجموعه  :

 • مقررات
 • و قواعد است

مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری برای موارد زیر وضع شده است:

  1. کشف جرم
  2. تعقیب متهم
  3. تحقیقات مقدماتی
  4. میانجیگری
  5. صلح میان طرفین
  6. نحوه ی رسیدگی
  7. صدور رای
  8. طرق اعتراض به آرا
 • و تعیین وظایف و اختیارات :
  • مقامات قضایی
  • و ضابطان دادگستری
 • و رعایت حقوق :
  • متهم
  • بزه دیده
  • جامعه

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.