ماده 2 آیین دادرسی مدنی

ماده 2 (ق.آ.د.م)اصل درخواست در آیین دادرسی مدنی

VakilVokaLa.ir

هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

نکات و مواد مرتبط با ماده 2 (ق.آ.د.م)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.