ماده 2 : شمول قانون

ماده 2 (ق.ح.ا.ن)شمول قانون

VakilVokaLa.ir

تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون می باشند.

نکات و مواد مرتبط با ماده 2 (ق.ح.ا.ن)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.