اصل 22 مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض

اصل 22 (ق.ا)مصونيت حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض

VakilVokaLa.ir

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

نکات و مواد مرتبط با اصل 22 (ق.ا)

استفساريه شماره: 3525/ 60
تاريخ: 26/ 6/ 1360
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي‌
خواهشمند است نظر خود را در باب درخواست سوابق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه از سوي مسئولان و ارگانهاي مختلف دولتي انجام مي‌پذيرد، با توجه به اعطاي مصونيت سياسي و اهميت رعايت مسائل حفاظتي به اين مركز اعلام فرمائيد.

مركز اسناد انقلاب اسلامي‌

نامه شورای نگهبان : تاريخ: 28/ 6/ 1360
مركز اسناد انقلاب اسلامي‌
عطف به نامه شماره 3525/ 60 مورخ 26/ 6/ 60:
موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح شد. نظر اكثريت اعضاي شورا به اين شرح اعلام مي‌شود:
«به طور كلي اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرّض به حيثيّت اشخاص طبق اصل 22 قانون اساسي در غير مواردي كه قانون تجويز مي‌نمايد، جايز نيست».
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌

نظر شورای نگهبان (تفسیری) تاريخ: 28/ 6/ 1360
مركز اسناد انقلاب اسلامي‌
عطف به نامه شماره 3525/ 60 مورخ 26/ 6/ 1360:
موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح شد. نظر اكثريت اعضاي شورا به اين شرح اعلام مي‌شود:

«در صورتي كه از سوي مسئولين قانوني، تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي در حدود موانع مذكور در ماده 10 قانون انتخابات پرسشي شود، مركز اسناد مي‌تواند در خصوص نفي يا اثبات هر يك از موانع مذكور بدون شرح و تفصيل پاسخ دهد».

دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.