ماده 10 : مرجع صدور مجوز پذیره نویسی

ماده 10 (ل.ا.ق.ت)مرجع صدور مجوز پذیره نویسی

VakilVokaLa.ir

مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر‌ خواهد نمود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 10 (ل.ا.ق.ت)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.