ماده 22 استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس

ماده 22 (ل.ا.ق.ت)استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس

VakilVokaLa.ir

استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد‌ مذکور در ماده ۱۹.

نکات و مواد مرتبط با ماده 22 (ل.ا.ق.ت)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.