ماده 24 تعریف سهم، ورقه سهم و انواع آن

ماده 24  (ل.ا.ق.ت)تعریف سهم، ورقه سهم و انواع آن

VakilVokaLa.ir

سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص {کننده} میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد ورقه ‌سهم سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره ۱- سهم ممکن است بانام و یا بی‌نام باشد.
تبصره ۲- در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایائی قائل شوند این گونه سهام سهام ممتاز نامیده میشود.

نکات و مواد مرتبط با ماده 24  (ل.ا.ق.ت)

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.